help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van de voorzitter, ondervoorzitter en ondervoorzitter-secretaris van de Centrale Raad van de Autonome Raad voor het Gemeenschaps onderwijs (ARGO)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/06/1989
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/1989
Pagina:16930
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1989

Periode van geldigheid van 01/01/1989 tot 01/06/1995