help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 mei 1989 houdende afwijking van de regel van de rechtstreekse betaling van de weddetoelagen in het gesubsidieerd officieel voorschools- en lager onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/07/1989
Pagina:12117
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1986

TT 01/09/1986 - 31/08/1989