help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 3 maart 1988 - Nummer 95 van de Algemene Onderrichtingen van 19 maart 1981 betreffende het houden van de bevolkingsregisters, de vaststelling van de verblijfsveranderingen en de afgifte van de identiteitskaarten en -stukken - Aanvulling - Vermelding in het bevolkingsregister van de wilsbeschikking betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en weefsels na het overlijden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/03/1988
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/03/1988
Pagina:3594
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld