help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 februari 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1966 betreffende de functies van eerstaanwezend verzoener, van verzoener, van eerstaanwezend griffier en van griffier, ingesteld bij het Bestuur van Wederopbouw


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/02/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/03/1988
Pagina:4043
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking