help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 25. Januar 1988 zur Gewährung von Prämien, um die Schaffung, Modernisierung und Vergrößerung von Hotelbetrieben zu fördern

Decreet van 25 januari 1988 houdende toekenning van premies om de schepping, de modernisering en de vergroting van hotelinrichtingen te bevorderen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/01/1988
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/10/1988
Pagina:14548
Advies van de Raad van State 18280
Inwerkingtreding / Uitwerking 20/10/1988 (ERDG 01/10/1988)

Periode van geldigheid van 20/10/1988 tot 01/01/1994