help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 33169 van 11 oktober 1989

"Est annulé l'arrêté ministériel du 6 mai 1988 modifiant à titre transitoire le mode de calcul du traitement des médecins psychiatres dans les services fermés."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/10/1989
Nummer: 33169
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 29/11/1989
Pagina:19547
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum waarop de vernietigde akte met terugwerkende kracht uitwerking had: 01/01/1988

Periode van geldigheid van 01/01/1988 tot ...