help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 december 1989 houdende opheffing van de opdrachten en bevoegdheden bij de NV Sabena World Airlines van de bij Sabena aangestelde Opdrachtgelastigde van de Regering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/12/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/01/1990
Pagina:533
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking