help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 november 1989 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/1989
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/1989
Pagina:20337
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 11/09/1989

Periode van geldigheid van 11/09/1989 tot ...