help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 33473 van 29 november 1989

"Sont annulés, dans l'arrêté ministériel du 5 juillet 1989 fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse pour la saison 1989-1990 dans la région bruxelloise:
- à l'article 1er, c, § 1er, les trois dernières lignes
«Sarcelle d'hiver: du 15 octobre jusqu'au 31 janvier inclus.
«Canard siffleur: du 15 octobre jusqu'au 31 janvier inclus.
«Vanneau huppé: du 15 septembre jusqu'au 31 janvier inclus.»;
- l'article 1er, d, troisième alinéa, relatif au pigeon ramier, et
-l'article 5, quatrième alinéa."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/1989
Nummer: 33473
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 21/02/1990
Pagina:3266
  • 01/03/1990 (Tweede bekendmaking, uittreksel of vermelding)
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum waarop de vernietigde bepalingen met terugwerkende kracht uitwerking hadden: 01/07/1989

Periode van geldigheid van 01/07/1989 tot ...