help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 1989 houdende bepaling van de prioriteiten inzake navorming, in uitvoering van artikel 77, § 8, van het decreet van 5 juli 1989 betreffende het onderwijs


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 08/11/1989
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 19/05/1990
Page:10199
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/01/1990