help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 oktober 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 september 1989 betreffende de voorwaarden en de erkenningsprocedure voor de privaatrechtelijke instellingen waarin gewetensbezwaarden kunnen worden aangewezen en het koninklijk besluit van 4 september 1989 betreffende de voorwaarden en de aanwijzingsprocedure voor de publiekrechtelijke instellingen waarin gewetensbezwaarden kunnen worden aangewezen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/10/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/10/1989
Pagina:17673
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/10/1989