help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 1989 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 1978 betreffende de leergangen van basisopleiding, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 november 1979, 8 augustus 1980 en de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 november 1984, 25 september 1985 en 23 juli 1986


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/09/1989
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/1990
Pagina:1366
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1989

Periode van geldigheid van 01/10/1989 tot 01/01/1999