help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 september 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1978 tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/09/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/10/1989
Pagina:17297
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking