help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 september 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 1927 dat betrekking heeft op de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/09/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/10/1989
Pagina:17299
Advies van de Raad van State 19151 + 19172
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/10/1989 tot ...