help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 juli 1989 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1987 tot vaststelling van de benoemingsvoorwaarden en van het statuut van de arrondissementscommissarissen en adjunct-arrondissementscommissarissen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/07/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/08/1989
Pagina:14122
Advies van de Raad van State 19217
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking