help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 1989 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van Vlaamse en Nederlandse studiebewijzen voor het voltijds secundair onderwijs]
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 1989 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van Belgische en Nederlandse getuigschriften op het vlak van het secundair onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/06/1989
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/09/1989
Pagina:15758
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1989

Periode van geldigheid van ... tot 01/08/1999