help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 5 juni 1989 tot regeling van de inspectie van de centra voor opleiding, vervolmaking of bijscholing van brandweermannen, corporaals en onderofficieren van de brandweerdiensten van de gemeenten, van de agglomeraties, de federaties van gemeenten en van de intercommunale verenigingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/06/1989
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/07/1989
Pagina:11917
Advies van de Raad van State 19020
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking