help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 mei 1989 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 44 van 21 maart 1989 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, houdende tijdelijke verlaging van de leeftijd vanaf welke sommige oudere werknemers een regeling van aanvullende vergoeding kunnen genieten indien zij worden ontslagen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/05/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/05/1989
Pagina:9317
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking