help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté de l'Exécutif de la Région wallonne du 15 juillet 1993 arrêtant définitivement la modification partielle de la planche 68/6 du plan de secteur du Sud-Luxembourg en vue de l’inscription de zones d’activités économiques au lieu-dit « Les Coeuvins » à Habay


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/1993
Aard van de akte: Arrêté du Gouvernement wallon
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 23/10/1993
Pagina:23318
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Date non mentionnée