help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 20. Dezember 1995 zur Festlegung der Bedingungen unter dende die Jugendlichen und unterhaltspflichtigen Personen zu den Unterhalts-, Erziehungs- und Behandlungskosten der Jugendlichen beitragen

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 20 december 1995 tot vaststelling van de voorwaarden voor de participatie van de jongelui en onderhoudsplichtigen in de onderhouds-, opvoedings- en verzorgingskosten van de jongeren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/1995
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/1996
Pagina:15784
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1996

Periode van geldigheid van ... tot 21/08/2003