help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 maart 1996 tot vaststelling, voor het belastingjaar 1996, van de modellen van de aangifteformulieren betreffende de gewestbelastingen overgenomen van de provinciale fiscaliteit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/03/1996
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/04/1996
Pagina:9900
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1996

TT 1996