help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 maart 1992 houdende goedkeuring van het Collegebesluit nr 91/364 van 20 december 2001 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het Collegebesluit nr 91/155 van 14 juni 1991 betreffende de verloven, de dienstvrijstellingen en de indisponibiliteitsstellingen van het personeel van de diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/1992
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/1992
Editie:1
Pagina:7070
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen Vermelding