help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 25 september 1992 tot vaststelling van de vergoedingen van onderzoekingen door deskundigen en tot vaststelling van de tegemoetkomingscriteria in de verplaatsingskosten van de onderzochte personen in het raam van de werking van de beroepscommissie bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 25/09/1992
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 21/11/1992
Page:24460
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/04/1992

Période de vigueur du 01/04/1992 au 17/02/2004