help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/1992
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/1992
Pagina:27400
Advies van de Raad van State 21854
Inwerkingtreding / Uitwerking Artikel 2, § 3 : 01/01/1993 (BVR 29/12/1992)
Artikel 72, 1°, 2° : 08/01/1993 (BVR 03/02/1993)
Zie art. 14, 24, 35, 70, 73, 83