help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 4 december 1991 tot vaststelling op 1 januari 1990 en op 1 november 1990 van de weddeschalen verbonden aan de ambten van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde onderwijsinstellingen en van het gesubsidieerde administratief personeel van de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 04/12/1991
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 28/02/1992
Page:4254
Avis du Conseil d'Etat 21290
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 09/03/1992 au ...