help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 13 november 1991 omtrent het verlof dat aan personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra kan worden toegestaan om een ambt in een ministerieel kabinet uit te oefenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/1991
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/01/1992
Pagina:923
Advies van de Raad van State 21089
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1991

Periode van geldigheid van 01/09/1991 tot ...