help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 1991 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 mei 1991 houdende vaststelling van de regels betreffende de bijdrage in de onderhouds, opvoedings- en behandelingskosten van de jongeren en de bestemming van het loon toegekend aan de minderjarigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/10/1991
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/12/1991
Pagina:27222
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1991

Periode van geldigheid van 01/06/1991 tot ...