help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 - Ontwerp-gewestplan "Gentse en Kanaalzone" - gedeeltelijke voorlopige vaststelling te Wetteren-Oosterzele


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/07/1991
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/10/1991
Pagina:22675
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen Vermelding