help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 mei 1991 betreffende de bestemming van de netto-opbrengst van de verkoop van de geslagen muntstukken overeenkomstig het koninklijk besluit van 3 september 1990 tot vaststelling van de wijze van uitgifte van de tweekleurige muntstukken van 10 en 20 Ecu, jaartal 1990-1991


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/05/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/06/1991
Pagina:13085
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking