help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1991 - Gewestplan Antwerpen - Gedeeltelijke herziening - Wijzigingen van gebieden op het grondgebied van de gemeente Antwerpen zoals afgebakend op het plan in bijlage


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/1991
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/08/1991
Pagina:18920
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen Vermelding