help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 1990 tot vaststelling van de weddeschalen van sommige bijzondere graden en van de afgeschafte bijzondere graden en tot toekenning van een zogeheten "weddeschaal van geselecteerde" aan sommige personeelsleden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/04/1991
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/07/1991
Pagina:16683
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 4

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/1992