help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 april 2024 tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/04/2024
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/05/2024
Editie:1
Pagina:65868
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 75898 / Geen advies binnen de gevraagde termijn – Rolnummer: 75898
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/06/2024 tot ...