help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 29 maart 2024 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht en tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/03/2024
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/05/2024
Pagina:51597
Advies van de Raad van State 74682
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 23: 07/05/2034 (art. 73, eerste lid: "tien jaar na publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad")
Art. 55 tot 59: 07/05/2027 (art. 73, tweede lid: "drie jaar na publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad")
Art. 60: 07/05/2034 (art. 73, eerste lid: "tien jaar na publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad")
Art. 61: 07/05/2027 (art. 73, tweede lid: "drie jaar na publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 17/05/2024 tot ...