help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1990 houdende verdeling voor het schooljaar 1988-1989 van het krediet voor de modernisering van de uitrustings- apparatuur bedoeld in artikel 32ter van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 19/12/1990
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 20/02/1991
Page:3331
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

TT schooljaar 1988 - 1989