help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 december 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2023
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/01/2024
Pagina:5879
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 74818 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 74818
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/01/2024 tot ...