help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 1990 houdende concretisering van het protocol tussen de Regering en de Gewest- en Gemeenschapsexecutieven betreffende de Belgische deelname aan Eureka


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/10/1990
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/04/1991
Pagina:7847
Advies van de Raad van State ?
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van goedkeuring door de Regering

Periode van geldigheid van 03/10/1990 tot ...