help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 1990 - Gewestplan Tienen-Landen - SST-project op het grondgebied van de gemeenten Boutersem, Hoegaarden, Tienen en Landen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/06/1990
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/07/1990
Pagina:14658
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen Vermelding