help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/06/2023
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/08/2023
Pagina:70110
Advies van de Raad van State 73561
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 2: 28/08/2023 (art. 119, eerste lid: dag van bekendmaking)
Art. 12, 1°: 01/01/2024 (art. 119, achtste lid)
Art. 12, 2° en 3°: 01/07/2024 (art. 119, twaalfde lid)
Art. 13: 01/07/2023 (art. 119, vierde lid)
Art. 21: 01/04/2024 (art. 119, tiende lid)
Art. 22;
-art. 22: 01/07/2023, wat betreft "art. 6.4.1/4, eerste lid, tweede lid, 3°, vierde en achtste lid van het Energiebesluit, zoals ingevoegd bij artikel 22 van dit besluit" (art. 119, vijfde lid)
-art. 22: te bepalen door de minister en uiterlijk op 01/07/2024, wat betreft "art. 6.4.1/4, tweede lid, 1° en 2°, derde en zevende lid, van het Energiebesluit, zoals ingevoegd bij artikel 22 van dit besluit" (art. 119, elfde lid)
Art. 24: temporeel toepassingsgebied: het gewijzigde art. 6.4.1/5/2, § 3, eerste lid, is van toepassing op aanvragen ingediend vanaf 01/01/2023. (art. 113)
Art. 25, 1° en 3°: 01/04/2024 (art. 119, tiende lid)
Art. 27: 01/01/2024 (art. 119, achtste lid)
Art. 28 tot 30: te bepalen door de minister en uiterlijk op 01/07/2024 (art. 119, dertiende lid)
Art. 31: te bepalen door de minister (art. 119, veertiende lid)
Art. 41 tot 46: 01/12/2023 (art. 119, zevende lid)
Art. 54 tot 62: 01/07/2023 (art. 119, vierde lid)
Art. 64: temporeel toepassingsgebied: het gewijzigde art. 7.9.1, § 2, 3° is voor het eerst van toepassing op leningsaanvragen die ingediend worden vanaf 01/07/2023. (art. 116)
Art. 66 en 67;
-art. 66 en 67: 01/01/2023, wat betreft "art. 7.9.2/1, § 1, eerste lid, 7°, en negende tot en met tiende lid van het Energiebesluit, zoals ingevoegd bij artikel 66 van dit besluit, en artikel 7.9.3/1, § 2, tweede lid, 5°, en zevende lid, zoals ingevoegd bij artikel 67 van dit besluit" (art. 119, tweede lid)
-art. 66 en 67: 01/03/2023, wat betreft "art. 7.9.2/1, § 1, eerste lid, 8°, en achtste lid van het Energiebesluit, zoals ingevoegd bij artikel 66 van dit besluit, en artikel 7.9.3/1, § 2, tweede lid, 6°, en paragraaf 4/2, van het Energiebesluit, zoals ingevoegd bij artikel 67 van dit besluit" (art. 119, derde lid)
-art. 66 en 67: te bepalen door de minister en uiterlijk op 01/07/2024, wat betreft "art. 7.9.2/1, § 1, eerste lid, 5° en 6° en tweede tot en met zevende lid van het Energiebesluit, zoals ingevoegd bij artikel 66 van dit besluit, en artikel 7.9.3/1, § 2, tweede lid, 3° en 4°, vijfde lid en zesde lid, paragraaf 4/1 en paragraaf 4/3 van het Energiebesluit, zoals ingevoegd bij artikel 67 van dit besluit" (art. 119, elfde lid)
Art. 76: temporeel toepassingsgebied: art. 9.1.29/1, tweede en derde lid, is voor het eerst van toepassing op afwijkingsaanvragen die ingediend worden vanaf 01/07/2023. (art. 117)
Art. 79, 2°, 91, 2°, 97 en 99: 01/10/2023 (art. 119, zesde lid)
Art. 104: 01/12/2023 (art. 119, zevende lid)
Art. 105 en 106: temporeel toepassingsgebied: 01/01/2024, wat betreft "Bijlagen V en VI bij het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals van kracht vanaf de datum van inwerkingtreding van respectievelijk artikel 105 en 106 van dit besluit, zijn voor het eerst van toepassing op dossiers waarbij de melding of de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt ingediend vanaf 1 januari 2024" (art. 119, negende lid)
Art. 110: 28/08/2023 (art. 119, eerste lid: dag van bekendmaking)
Art. 112: 01/04/2024 (art. 119, tiende lid)
Art. 113: 28/08/2023 (art. 119, eerste lid: dag van bekendmaking)

Overgangsbepalingen: art. 112 tot 118

Periode van geldigheid van 01/01/2023 tot ...