help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 14 maart 1990 betreffende de cumulaties van beroepsactiviteiten in sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of de controlebevoegdheid van de Vlaamse regering staan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/03/1990
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/08/1990
Pagina:15396
Advies van de Raad van State 18452
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking