help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2023 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2003 betreffende de rapportering over het personenvervoer over de weg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/2023
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/05/2023
Editie:1
Pagina:45992
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 72887
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 25/05/2023 tot ...