help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2023 tot wijziging van artikel 6 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 over de vergoeding voor de opvang van in beslag genomen dieren, de subsidiëring van de erkende dierenasielen en het verhalen op de verantwoordelijke van de kosten voor inbeslagname van dieren


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 24/03/2023
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/03/2023
Edition:2
Page:35301
Avis du Conseil d'Etat Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 73137
Entrée en vigueur / Effet Art. 1: 30/03/2023 (art. 3, eerste lid)
Art. 2: 01/04/2023 (art. 3, tweede lid)

Période de vigueur du 30/03/2023 au ...