help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 januari 2023 tot invoering van het "Terug Naar Werk-traject" onder de coördinatie van de "Terug Naar Werk-coördinator" in de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/01/2023
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/02/2023
Pagina:21893
Advies van de Raad van State 71846 + 71787
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2023 (art. 6, eerste lid)

Art. 2 in zoverre het art. 110, § 4, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 betreft: a) inwerkingtreding: 01/01/2023 (art. 6, eerste lid); b) temporeel toepassingsgebied: slechts van toepassing op de gerechtigden wier periode van primaire ongeschiktheid ten vroegste op 1 januari 2023 aanvat (art. 6, tweede lid)

Periode van geldigheid van 01/01/2023 tot ...
Opmerkingen Art. 5: autonome bepaling