help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 december 2022 tot wijziging van artikel 33bis, § 1 en § 5, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/01/2023
Pagina:13773
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 70081 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 70081
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2023 (art. 2)

Periode van geldigheid van 01/03/2023 tot ...