help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 3 november 1994 tot vaststelling van het investeringsvolume dat de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij in 1995 bij voorrang moet besteden aan de verwerving en of de renovatie, de sloping en vervanging van ongezonde en onaangepaste woningen of gebouwen en de verbetering of aanpassing van woningen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/11/1994
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/1995
Pagina:16439
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1995