help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 november 2022 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/2022
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/12/2022
Editie:2
Pagina:91065
Advies van de Raad van State 71883
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 4 tot 7: 01/01/2023 (art. 8)
Art. 10 en 11 (Hoofdstuk 4): 09/12/2023 (art. 12: "één jaar na de datum waarop het (begrijp nader: dit hoofdstuk) is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")


Periode van geldigheid van 19/12/2022 tot ...