help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 januari 1994 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake kunst en sociaal-cultureel werk aan ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/1994
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/04/1994
Pagina:9279
Advies van de Raad van State 22662
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/04/1994 tot 12/01/1999