help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 254218 van 5 juli 2022

"Artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit van 2 december 2021 betreffende de aanvragen voor een vergunning F1P en tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke weddenschappen op paardenwedrennen kunnen worden ingericht, wordt vernietigd." (vertaling door het coördinatiebureau)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/07/2022
Nummer: 254218
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 10/10/2023
Pagina:84785
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepaling: 02/12/2021

Periode van geldigheid van 02/12/2021 tot ...
Opmerkingen Dit arrest op de website van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=254218.pdf