help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 augustus 2022 tot vaststelling van de regels voor de projectoproep `iedereen verdient vakantie' 2022


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/08/2022
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/09/2022
Pagina:67810
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn – Rolnummer : 71974
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag na bekendmaking (art. 17)

Periode van geldigheid van 20/09/2022 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuiste datum van indiening van de adviesaanvraag.