help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 februari 2022 houdende instemming met de Overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 5 mei 2020


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/02/2022
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/08/2022
Pagina:63068
Advies van de Raad van State 70123
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/09/2022 tot ...