help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 13 mei 2022 tot vastlegging van de bevolkingsprojecties voor de toepassing van de programmacijfers voor de lokale dienstencentra, de diensten voor gezinszorg en de diensten voor oppashulp, en tot bepaling van het aantal regio's per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en van het maximale aantal te erkennen diensten voor oppashulp per regio voor de jaren 2022 tot en met 2026


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/05/2022
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/08/2022
Editie:1
Pagina:62988
Advies van de Raad van State 71261
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2022 (art. 5)

Periode van geldigheid van 01/01/2022 tot ...